#214 - Lifeboat (1944)

Sessió #214 - programada el 10/04/2016

El Bot Salvavides (1944), d'Alfred Hitchcock, 1944, EEUU, 96 min.

L'obra desconeguda de Hitchcock i la millor per alguns. El director encarregà la idea a John Steinbeck, que la convertí en novel·la. Finalment el guió fou reescrit pel mateix Hitchcock i Jo Swerling. Fou rodada íntegrament dins dels estudis de la Fox, amb diferents bots i un gran tanc d'aigua. Destaca també l'absència de banda sonora, excepte en l'obertura i els crèdits. Tot i comptar amb una difusió limitada degut a diverses controvèrsies, fou premiada i rebé crítiques excel·lents.
Sinopsis: Durant la 2a Guerra Mundial vuit nàufrags d'un vaixell torpedejat comparteixen un bot salvavides.