Sessió #78 - PAURA NELLA CITTÀ DEI MORTI VIVENTI

Paura nella città dei morti viventi (1980)
Lucio Fulci, Itàlia, 92 min.

Film de zombies combinat amb malediccions, dimonis i altres dimensions. Un viatge oníric cap lo desconegut en un dels films claus per conèixer de quin peu calçava el terror italià dels 70.