Sessió #72 - THE DEVIL'S RAIN

The Devil's Rain (1975)
De Robert Fuest, EEUU, 86 min.


Film sobre sectes satàniques a la Nord-Amèrica profunda, protagonitzat per el capità Kirk de Star Trek (William Shatner), una petita joia del subgènere satànic dels 70.